Хөхний хорт хавдрын нөхцөл байдлын судалгаа хэрэгжиж байна.

“Хөхний хорт хавдрын нөхцөл байдлын судалгаа”-ны ажил үргэлжилж байна. Судалгааны зорилго нь Монголд хөхний хорт хавдрын урьдчилсан сэргийлэлт, тархалт, эмчилгээ ямар түвшинд байгааг судалж, хууль эрх зүй, бодлогын орчин, оролцогч талуудын хамтын ажиллагаанд шинжилгээ хийн цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал боловсруулах юм. Тус зөвлөх үйлчилгээг 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ээс 11 дүгээр сарын 22-ны хооронд хийж гүйцэтгэнэ.  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.