Судалгааны тайлан

Бидний хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлуудтай танилцаарай.

МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ СУДАЛГАА

Үнэгүй татах

ХУВЦАС ЗАГВАРЫН САЛБАРЫН ТОЙМ СУДАЛГАА

Үнэгүй татах

УУЛ УУРХАЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫН ИНДЕКС /туршилтын хувилбар/

Үнэгүй татах

НООЛУУРАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА

Үнэгүй татах

КИНО ТЕАТРЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА

Үнэгүй татах