Судалгааны тайлан

Бидний хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлуудтай танилцаарай.

СОНГУУЛИЙН СУДАЛГАА

Үнэгүй татах

МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ СУДАЛГАА

Үнэгүй татах

ХУВЦАС ЗАГВАРЫН САЛБАРЫН ТОЙМ СУДАЛГАА

Үнэгүй татах

УУЛ УУРХАЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫН ИНДЕКС /туршилтын хувилбар/

Үнэгүй татах

НООЛУУРАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА

Үнэгүй татах

КИНО ТЕАТРЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА

Үнэгүй татах